Šta su talismani

Talismani predstavljaju predmete koji imaju specifičnu sposobnost da svojom snagom pomognu u individualnim naporima. Svaki talisman ima određeno energetsko polje i strukturu. Svrha talismana je u fokusiranju misli, jačanju individualne snage i pojačavanju energije kako bi se stiglo do određenog cilja.

images

  Talismani imaju dugu istoriju – od davnina oni su korišćeni kao sredstvo zaštite, ispunjenja želja i životnih ciljeva. Drevni mudraci su verovali da božanska energija može biti zadržana u određenom predmetu i na taj način će delovati u potrebnim momentima kroz korisnu duhovnu snagu univerzuma. Oni su pravili moćne talismane prožete božanskom kosmičkom energijom koja je ujedno bila podstaknuta jakom zaštitnom snagom, kako bi osobi donela željene blagoslove. Svaki talisman u sebi ima izgravirani simbol koji je povezan sa određenim izvorom energije. Mnogi talismani izrađuju se na osnovu planetarne energije ili energetske vibracije brojeva. Pri izboru talismana najpre treba znati šta želimo privući u svoj život i na taj način aktivirati božansku zaštitu, ljubav, sreću, zdravlje i sve kosmičke blagoslove.

Facebook Comments