Starinsko gatanje sa runama

Proricanje sa runama, tumačenje snova, gatanje sa kartama samo su neke od metoda koje nam mogu otkriti tajne budućnosti. Svako gatanje omogućava nam da dobijemo odgovore na određena pitanja. Vrlo poznato i veoma popularno proricanje  jeste proricanje sa runama. No, jedno od skoro zaboravljenih načina proricanja je starinsko gatanje runama.

 

 

U ovoj tehnici koriste se set runa i deset običnih kamenčića na kojima treba ispisati rimske brojeve od jedan do deset. Ove magične kamenčiće pre korišćenja treba ostaviti na prozoru  kako bi upili Mesečevu i Sunčevu energiju i samim tim bili učinkoviti u proricanju. Simbolika svakog rimskog broja na magičnim kamenčićima je sledeća:

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja I – sadašnja situacija osobe

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja II – odnos sa bliskom osobom

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja III – događaji i situacije koji su aktuelni u životu osobe

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja IV – očekivanja od drugih osoba i mogućnost stabilizacije

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja V – uspeh ili postignuti rezultati

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja VI – ono što je najvažnije za osobu u ovom periodu. Mogućnosti i prilike koje treba iskoristiti.

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja VII – dar sudbine i dobre okolnosti koje će pratiti osobu

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja VIII – područja u kojima treba biti strpljiv i gde uspeh neće izostati, bez obzira na prepreke i ograničenja

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja  IX – nagrade za trud i događaji koji otežavaju napredak.

Simbolika kamena se obeležjem rimskog broja  X – situacija u budućnosti.

Starinsko gatanje sa runama: Ove magične kamenčiće treba poređati na ravnu površinu, zatim se fokusirati na pitanje i nasumično odabrati rune iz vrećice. Izvučene rune redno slagati pored magičnih kamenčića, a nakon toga protumačiti vrednosti svake rune. Njihova simbolika je različita, a neke od runa mogu nas upozoriti o teškoćama ili preprekama. Na primer, runa Ehwaz pored magičnog kamenčića sa brojem II otkriva sve ono što može biti spona spajanja ili razdvajanja sa voljenom osobom. Ukoliko osoba nema ljubavno partnerstvo tada runa Ehwaz u uspravnom položaju upućuje na važan sudbinski susret. Međutim, ako je osoba u stabilnom ili dugoročnom partnerstvu naopako okrenuta runa Ehwaz odnosi se na aspekt nevidljivih svetova i energija, odnosno, neke događaje koji mogu uticati na razdvajanje partnera u budućnosti. Ovo je samo jedno od mogućih tumačenja drevnih runa kroz koncept gatanja.

Starinsko gatanje sa runama omogućava nam da otkrijemo sve ono što olakšava ili otežava našu trenutnu situaciju i saznamo najbolje načine za izlazak iz problema.

Facebook Comments