Talisman za zaštitu

      Živimo u vremenu kada se mnogi stari drevni običaji i rituali, razna verovanja klasifikuju u taku jednostavnu reč kao što je – „sujeverje“. Koliko se ljudi zapitalo nešto o istoriji i nastanku tih običaja, a koliko njih je bilo spremno da tako nešto odmah olako odbaci. Nažalost mnogo je više onih koji okreću leđa tradiciji i zaboravljaju sve ono što bi njihovi preci voleli da pamte. Ipak, ima onih koji pružaju ruke dobrodošlice i nekim starim vrednostima, poput amajlija i talismana. Prilikom izrade jednog talismana, najvažnije je da se unapred odredi njegova svrha, kako bi ona mogla biti ispunjena. U ovom slučaju, kada je reč o talismanu za zaštištu, on se izrađuje po tradiciji koja je uspešno proveravana punih trista godina.

     Talisman za zaštitu namenjen je za odbranu osobe koja ga nosi od raznih crnih magija, negativnih energija, uroka, čini i neprijateljskih uticaja. Prilikom izrade talismana ovi nepoželjni uticaji i magije moraju biti jasno definisani. Talisman se sastoji iz tri dela kako bi se oformio trougao, koji predstavlja preduslov delovanja. Jedan deo nosi osoba za koju je namenjen, drugi stavlja u svoju kuću, a treći u šumu. Vera u trougao moći, u ovaj talisman za zaštitu biće presudna u njegovoj efikasnosti.

Facebook Comments