Tarot – drevni simboli kao uvid i inspiracija na sudbinskom putu

Tarot kao drevni divinacijski alat je idealan način da dobijemo uvid u svoju sudbinu i fokusiramo se na ono što je važno za naš život. Uz pomoć tarota možemo dobiti puno informacija o životu, opštim karakteristika ličnosti i ponašanju u određenim situacijama. Tarot nam pomaže da izbegnemo greške, umanjimo nedoumice ili zabrinutost. Kombinacijom numerologije i tarota možemo saznati koja je naša  lična tarot karta i tarot karta duše.

Lična tarot karta

Uz pomoć numerologije i datuma rođenja može izračunati svoju ličnu tarot kartu i tarot kartu duše. Lična tarot karta prikazuje nam sve ono što treba naučiti u ovom životu. Za razliku od nje, tarot karta duše pokazuje nam kakav je naš sudbinski put. Za izračunavanje lične tarot karte treba sabrati dan, mesec i godinu rođenja na sledeći način:

Osoba je rođena 11.03.1978.

Ove brojeve treba sabrati na sledeći način: 11+3+19478 = 1992

1992 = 1+ 9 +9 +2 = 21.  Dobijeni zbir ne treba da prelazi 22.

Broj koji smo dobili predstavlja broj lične tarot karte koja nosi naziv Svet. Ova tarot karta gori o mnogim kvalitetima, vrlinama i hrabrom suočavanju sa teškim pitanjima. Tarot karta Svet je povezana sa aspektom dobre sreće, uspehom i brojnim putovanjima. Njena poruka odnosi se na usvajanje bolje strategije, jer previše samouverenosti nekada može doneti dosta otežanja.

 

Tarot karta duše

Da bi saznali koja je naša tarot karta duše sabiramo sve brojeve iz datuma rođenja, ali na drugačiji način.

Na primer, osoba je rođena 11. 04. 1987.

Brojeve sabiramo na sledeći način:

1+1+4+1+9+8+7= 31.

Nakon toga od ukupnog zbira oduzimamo 22, odnosno:

31-22= 9.

Dobijeni broj predstavlja životnu tarot kartu. To je karta pod nazivom Pustinjak. Ona predstavlja čoveka koji je prošao dosta životnih prevrata. Odnosi se na osobu koja sledi svoju intuiciju i unutrašnji glas. Kroz tarot kartu Pustinjak prikazani su elementi priznanja, mudrosti, osećaja usamljenosti, novih saznanja.  To je karta koja predočava da do napretka i blagostanja osoba može doći samo kroz veliko zalaganje, obrazovanje i duhovnost. Ona upozorava da treba obratiti više pažnje na kvalitet života, duhovnost, a ne samo na materijalne vrednosti ili poslovnu stranu.

 

Facebook Comments