Tarot karta Budala – simbol tragača putnika i novih iskustava ( drugi deo )

Kombinacije: Tarot karta Budala i Snaga ukazuju na teškoće u uspostavljanju sklada i ravnoteže. Ova kombinacija simboliše savladavanje impulsivnosti i strasti. Odnosi se i na dualnost u smislu instinktivnog delovanja i duhovne postojanosti.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Pustinjak odnose se na aspekte mudrosti i pronalaženje iskre svetlosti u dubini duše. Ova kombinacija predočava na neophodnost predanosti, tihog i suptilnog delovanja, bez dodatne zahtevnosti. U tarotu ove dve karte mogu biti naznaka osobe koje traga za višim znanjima.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Točak sreće – put mudrosti protkan je mnogim promenama. U komunikaciji sa drugima je potreban veći oprez. Ova je kombinacija koja predočava na nove faze i karmu.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Pravda – osoba mora biti svesna zakona karme i uzroka. Ovo je kombinacija koja predstavlja vreme u kome je potrebno suočiti se sa posledicama svog delovanja.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Obešeni čovek odnose se na saznanja. One nam ukazuju na našu duhovnu snagu i period kada moramo naučiti da budemo strpljivi. Kroz meditaciju, fokus ka dubini svog unutrašnjeg bića drugačije ćemo sagledati određene okolnosti.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Smrt – stanje u kome se dolazi do transformacije, ponovnog uspostavljanja određenih fokusa. U kombinaciji predstavljaju mogućnosti i novi početak. Povezuju se sa moćnom energijom preobražaja.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Umerenost –  sve ono što smo ostvarili odraz je našeg unutrašnjeg sklada i balansa. Ove karte u uzajamnoj kombinaciji  mogu označavati velike i ekstremne događaje kroz koje osoba stiče više mudrosti  i unutrašnju snagu. Sva iskustva imaju za cilj da donesu veću ravnotežu i učinak dobrobiti na fizičkom i emocionalnom planu.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Vrag  odnosi se na aspekt borbe i suočavanja. One označavaju da moramo imati vere i uložiti dosta truda kako bi se oslobodli teških “lanaca” koji se najčešće povezuju sa neznanjem, zavisnošću i sumnjama. Samo odlučnim suočavanjem bićemo u mogućnosti da odagnamo postojeće strahove i negativnosti.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Kula predstavljaju saznanja i istine. Ova kombinacija predočava na zamke i prepreke sa kojima će se osoba suočiti na svom putovanju. U tumačenju se povezuje sa mnogobrojnim varijacima, naglim promenama, uzrokom i posledicom, rušenjem i obnovom. Kula je karta koja sugeriše na destruktivne događajae, dok karta Budala predstavlja energiju kreativnosti i mogućnosti da se krene ispočetka.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Zvezda usmeravaju ka obnovi i novim ciklusima. Obe karte  zastupaju elemente intuicije, poverenja i vere. U međusobnoj kombinaciji predočavaju na dublji uvid, kosmičku  energiju i znanja.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Mesec odnose se na manifestaciju nepoznatog, intenzivna iskustva , ali i na nepripremljenost. Ove karte ukazuju na potencijalno samozavaranje, iluzije, dualnost i iskustva kroz koja učimo da nije sve onako kako se nama čini.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Sunce – odraz entuzijama. U kombinaciji ove karte odnose se na period u kome će se dostići određena jasnoća.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Sud predstavlja razumevanje i nove početke. Ova kombinacija predočava na razdoblje u kome postojemo zreliji i spremni da prihvatimo sve one one situacije zbog kojih smo u prošlosti imali određena ograničenja. U tumačenju predstavljaju povratak na pravi put i opraštanje.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Svet – vreme kada se sve vraća u ravnotežu i sklad. Ključni aspekt ove kombinacije je prihvatanje božanske ljubavi i životnih lekcija na sudbinskom putu.

Facebook Comments