Tarot karta Budala – simbol tragača putnika i novih iskustava (prvi deo)

Svaka od 22 karte velike Arkane predstavlja put života i samospoznaje. Tarot karta Budala simboliše jednu od najvažnijih, jer se odnosi na mogućnosti, nova iskustva, pretraživanje, ponavljanje situacija. Kroz arhetip ove karte prikazana su sva naučena i stečena iskustva i lekcije, interesi, razumevanje i započet ciklus putovanja.

U kombinaciji sa ostalim kartama iz velike Arkane može nam nagovestiti o velikim upozorenjima i nedostatku konkretnih rezultata. Ona se odnosi na beskrajno putovanje koje će nas odvesti do boljeg razumevanja života i duhovne spoznaje.

Iako je samo ime ove karte povezano sa negativnim značenjem, njena simbolika prema nekim istraživanjima označava putovanja u daleke krajeve, užitke, zabavu i nadahnuće. Tarot karta Budala ukazuje na elemente kreativnosti, volju i božansku promisao. U korelaciji sa ostalim kartama iz Velike Arkane ona ima sledeće značenje:

Kombinacije: Tarot karta Budala i Mag odnose se na prevazilaženje postojećih prepreka. Tarot karta Budala predočava nam kako da se suočimo sa teškoćama, dok karta Mag ukazuje na pažnju i način kako doći do transformacije. Ova kombiinacija upućuje na okolnosti nametnute od više sile. Ona simboliše svesnost, moć i našu snagu.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Visoka Sveštenica odnosi se na potencijale, aspekt mašte i kreativnosti. Ove dve karte predočavaju nam na tajne, neistine i mistična iskustva.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Carica odnosi se na usmerenost i ujedinjenu snagu. Carica je karta koja predstavlja nova znanja, energiju i nove ideje. Kroz univerzalne zakone prirode i iskru kreativnosti ova kombinacija donosi nove mogućnosti, obilje i promene.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Car naznaka je nametanja određenih okvira ponašanja. Odnosi se na samodisciplinu, usmerenost, fokus, istrajnost i volju. Simboliše energiju izraza i organizacije.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Visoki Sveštenik označavaju elemente znanja, učenja i poštovanja tradicije. U kombinaciji simbolišu sve aspekte nematerijalnog, postignuća i razloge zbog kojih treba negovati duhovnost.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Ljubavnici predstavljaju spregu ujedinjenja, celovitosti, Yin i Yang, nadopunjavanja i izbora. Ova kombinacija u tarotu ukazuje na važnost donošenja pravih odluka, odnosi se na elemente materijalnog i duhovnog.

Kombinacije: Tarot karta Budala i Kočija predočavaju na sposobnost dobre procene u cilju ostvarenja sopstvenih želja. Istrajnošću i snagom sopstvene volje možemo savladati mnoge prepreke na putu svog uspeha.

Facebook Comments