Tarot karta Kočija – vreme velikih promena

Kada govorimo o savladavanju svakodnevnih prepreka i teškoća, tarot se smatra veoma praktičnom disciplinom koja pomaže da se dođe do najoptimalnijeg rešenja i odgovora. Mnoge slike na tarot kartama prikazuju simbole koji nam nagoveštavaju šta treba dalje preduzeti, sprečiti kritične i destruktivne situacije. Drevna mudrost oslikana kroz arhetipove tarota vodi nas ka jasnim ciljevima, oslobađa od zbunjenosti i pomaže da dođemo do veće samospoznaje.

 


Iz tog razloga, pojavljivanje određenih karata u tumačenju pruža nam priliku da vidimo šta treba učiniti kako bi izbegli mnoge opasnosti ili donošenje loših odluka, ali i ispravili počinjene greške.
Tarot karta Kočija sa brojem VII simboliše impulsivne reakcije, odlučnost, samopouzdanje, trijumf, hrabrost. Ova karta je povezana sa planetom Mars i vlada petkom. Tradicionalno, karta Kočija predstavlja načela stvaranja i veoma jaku energiju. Simbol je takmičenja, avantura, pustolovina.
Njena prisutnost u tarot analizi sugeriše da se osoba može susresti sa izazovima, frustracijama i strahom na svom putu. Iako se smatra da daje podsticaj ona predočava osobi da će njena snaga biti testirana kroz razna ograničenja i blokade. Tarot karta Kočija ukazuje koliko postoji spremnosti da se nametnute prepreke otklone i sa koliko snage će osoba prevazići smetnje.
Kao veoma autentična karta, ona takođe krije brojne opasnosti: rizik zbog nepoštovanja razlika, neusklađenost zbog drugačije dinamike u partnerstvu, nesigurnost, sklonost ka depresiji i blokiranje sopstvene spontanosti.
Tarot karta Kočija često najavljuje situacije zbog kojih će osoba biti pod pojačanim stresom ili će se susresti sa dosta prepreka pre postizanja profesionalnog napretka. Ona ukazuje na vreme novih odgovornosti, veću aktivnost i spremnost da se preuzme rizik.
Na emocionalnom planu označava odnos u kome se teži sigurnosti, ali se teško uspostavlja usklađenost i postojanost.
U segementu zdravlja upozorava na pojačanu osetljivost ruku, veliko trošenje fizičke energije i moguće povrede u saobraćaju – ukoliko postoje teške kombinacije sa ostalim kartama.
Karta Kočija odnosi se na vreme velikih promena i poziva nas da sa više snage upravljamo sopstvenom sudbinom i životom. Iako na određen način prikazuje dolazak teškoća ili nevolja, karta Kočija je simbol čvrstoće i nalaženja pozitivnih rešenja, ali samo ukoliko postoji dosta istrajnosti i poverenja u sopstvenu snagu.
U tumačenju može ukazivati i na opasnosti kojima će prethoditi veoma nepromišljene odluke. Da bi ostvarili planove, ova karta pokazuje da treba težiti očuvanju ravnoteže i dobroj samokontroli. U tom slučaju osoba može postići veliki uspeh i doći do poboljšanja.
Okrenuta naopako karta Kočija odnosi se na nedostatak snage, nepoverenje i nemogućnost prilagođavanja aktuelnoj situaciji. U ovom položaju jasna je naznaka da je ravnoteža između fizičkog i mentalnog područja narušena, što će uzrokovati povlačenje i bežanje od odgovornosti.

Facebook Comments