Tarot karte – grupa Kupovi i magija

Tarot karte nam mogu dati odgovore na pitanja iz različitih segmenata života, ukazujući pri tome na produktivna rešenja. Jedna od mogućnosti jeste i otkrivanje magijskih uticaja, kao i načini da se oni otklone. Tarot karte se sastoje iz velike i male Arkane. Svaka karta ima svoj uticaj i značenje, sve skupno u otvaranju daju analitičan prikaz situacije kod osobe.

Tarot karte se sastoje od četiri elementa što je predstavljeno sa četiri grupe:

-Kupovi

-Pehari

-Pentakli

-Mačevi

Kada govorimo o Kupovima oni se tradicionalno vezuju za element Voda . Ukazuju nam na emotivnu percepciju kod čoveka . Kada se u pojave u određenoj simbolici sa drugim kartama Kupovi nam govore i o uticajima magije, ali najviše magije koja se vezuje za ljubavni segment i dom. Mada nije isključeno da se pojave i kao pokazatelji drugih magijskih obreda i rituala.

-Tarot karta-dva kupa ukazuje obično na čistu emociju i ljubav, jedino u kombinaciji sa pojednim kartama može ukazivati na ljubavnu magiju.

-Tarot karta-tri kupa u kombinaciji sa određenim kartama može ukazivati na prisustvo treće osobe u ljubavnom odnosu koja kroz magiju može delovati destruktivno na ljubavni par.

-Tarot karta –četiri kupa u kombinaciji sa određenim kartama može ukazivati da određena osoba putem seksualne magije želi da se približi drugoj osobi.

-Tarot karta-pet kupova u kombinaciji sa određenim kartama može ukazivati da je osoba još pod uticajem ljubavne magije prošlih vremena, ali i da treba da radi na energetskom čišćenju.

-Tarot karta-šest kupova u kombinaciji sa određenim kartama može ukazivati da je neko pokušao da baci ljubavnu magiju na osobu, ali da nije ostvario svoje namere.

-Tarot karta –sedam kupova u kombinaciji sa određenim kartama može ukazivati na sopstvenu težnju osobe da dođe magijom do druge osobe, ali rezultata neće biti.

-Tarot karta-osam kupova u kombinaciji sa određenim kartama može ukazivati da je neko radio crnu magiju kroz ljubav kako bi osoba bila očajna.

-Tarot karta –devet kupova u kombinciji sa određenim kartama može ukazivati da se osoba zaštitila na ljubavnom polju od delovanja magije.

-Tarot karta-deset kupova u kombinaciji sa drugim kartama može ukazivati na prisustvo velike ljubavne magije u cilju braka ili dugotrajnih odnosa.

-Tarot karta-paž kupova u kombinaciji sa drugim kartama može ukazivati na veliko prisustvo ljubavne magije i da je to razlog održavanja ljubavnog kontakta.

-Tarot karta –vitez kupova u kombinaciji sa drugim kartama može ukazivati na prisustvo ljubavne magije koja dolazi kroz ljubavne napitke.

-Tarot karta-kralj kupova u kombinaciji sa drugim kartama može ukazivati na prisustvo više vrsta ljubavne magije ukoliko muška osoba u vezi ima određene ljubavne težnje.

-Tarot karta-kraljica kupova u kombinaciji sa drugim ljubavnim kartama može ukazivati na prisustvo magije od strane ženske osobe u ljubavnom odnosu isključivo iz svojih težnji nekada i interesa.

Da li ima uticaja magije i koliko ona deluje kroz ljubavnu vezu ukazaće nam tarot otvaranje čitanjem svih karti.

Ovo je samo kratak primer šta nam tarot karte mogu reći o potencijalnim uticajima magije na ljubavni, ali i na druge segmente života.

Facebook Comments