Tarot karte (i oblast karijere)

Svaka Tarot karta ima određeno značanje u oblasti karijeri, finansija i poslovanja. U praksi, najčešća pitanja povezana su sa finansijskim sektorom, smerom u poslovanju, uspehom u radu i ugovorima sa novim poslovnim partnerima.

imag-tarot_daily-career

U sferi poslovnosti, Tarot karte mogu otkriti važne segmente u specifičnim situacijama i dati smernice za dalja finansijska ulaganja. U interpretaciji, Tarot karta Zvezda odnosi se na nove ideje, inspiraciju, izražene veštine i poslovnu priliku koju treba iskoristiti. Ovo je karta velikih ideala, nade, ali i savladavanja izvesnih teškoća u poslovanju. Prisustvo ove karte u Tarot otvaranju za poslovnu situaciju otkriva da osoba mora pratiti svoju intuiciju. Njen uticaj je veoma povoljan u sferi umetničkih poslova, usavršavanju veština i sticanju novog iskustva. Ukoliko se karta Zvezda nalazi u kombinaciji sa Asom pentakli ona upućuje na uspeh u predstojećim poslovnim investicijama i profit. Na finansijskom planu Tarot karta Pet pentakli predočava period stagancije i materijalnog kolapsa. Ukoliko se Pet pentakli nađe u kombinaciji sa Tarot kartom Deset mačeva one predočavaju periode teškoća, siromaštva, poljuljane stabilnosti, pa sve vrste novih poslovnih ugovora ili projekata treba izbegavati.U tumačenju Tarot karta Mag se nadovezuje za poslove trgovine, dok se karta Sveštenik nadovezuje za autoritete na poslu. Pri otvaraju Tarota za sagledavanje novih poslovnih mogućnosti ili samo traženje posla, karta Mesec upućuje na skrivene aspekte. Kada se nalazi u kombinaciji sa kartom vrag ona predočava obmane, lukavsto, prevaru, ali i ljude koji imaju manipulativan karakter. Ove dve karte otkrivaju osobi da mora biti oprezna kada je sklapanje novih poslova u pitanju. Pokazatelji dobrih poslovnih mogućnosti u Tarotu uvek su prikazani Kupovima, dok su Mačevi simboli neka vrsta razočarenja, posebno sa dokumentima.

Facebook Comments