Tarot karte: Mačevi – izraz snage i prepoznavanje skrivenih uticaja

Svaka karta iz Male Arkane prikazuje različite aspekte života, pravljenje izbora i suočavanje sa određenim situacijama. Simbol Mačeva odnosi se na energiju aktivnosti, područje intelekta, znanje i moć. Mačevi su u korespondenciji sa elementom vazduha, prikazuju našu unutrašnju borbu, instinkt i način kako rešavamo probleme. Karte iz ovog skupa odnose se na osobe koje su odlučne i racionalne.

Tradicionalno, Mačevi u tarotu kao sinonim za snagu, govore o predanosti sopstvenim idealima, bez obzira na teške situacije koje uzrokuju različite prepreke i brige.

U skupu Male Arkane Mačevi predstavljaju izraz snage, moći i sposobnosti da se odbranimo od prepreka. Mačevi se odnose na moć rasuđivanja pojedinca, odnosno, njegov način prepoznavanja svih onih skrivenih stvari. Smatra se da pojava Mačeva razrešava mnoge iluzije i omogućava osobi da dođe do istine u mnogim aspektima života. Mačevi pomažu da se bolje sagleda ono što dolazi iz srca i predočavaju na promenu odeđenih stavova.

Međutim, Mačevi takođe označavaju komplikovane probleme, destrukciju, period bola, zbunjenost i nagle prekide. Oni ukazuju na naučene lekcije, vreme kada treba početi ispočetka, sa verom da neće opet doći do pravljenja istih greški. U tarot analizi Mačevi imaju sledeća značenja:

As Mačeva – U ovoj tarot karti prikazani su aspekti objektivnosti, odlučnosti i izazova. Uglavnom najavljuje priliku da se nešto reši po pitanju započetih projekata i individualnih ciljeva.

Dvojka Mačeva – Ova tarot karta odnosi se na vreme veće napetosti i energiju stagnacije. Povezuje se sa izazovima, unutrašnjim nedoumicama i izolacijom.

Trojka Mačeva – U tarotu ova karta označava otkrivanje bolne istine, incidente, kašnjenja, odbojnost i razočarenja. S’ obzirom da je u astrološkom korespondenciji sa neharmoničnim aspektima Venere i Marsa vrlo često govori o ljubavnoj patnji ili teškom iskustvo.

Četvorka Mačeva – Smatra se indikacijom prekida aktivnosti, samoće i moguće bolesti. Razlog povlačenje iz društvenog života je najčešće emocionalno razočarenje, neuspeh, oporavak nakon operacije ili duge bolesti.

Petica Mačeva – Ova tarot karta pokazuje razdoblje sukoba, opasnosti, krađe, prevare, poniženja ili osvete. Odnosi se na energiju destruktivnosti i teške poraze.

Šestica Mačeva – Iako je ovo simbol iskušenja i nesigurnosti, sa druge strane smatra se veoma povoljnom kartom za putovanje i dolazak novih vesti. To je karta koja najavljuje da će se osoba uspešno izboriti sa nedaćama i proširiti svoje životne vidike.

Sedmica Mačeva – Označava kartu upozorenja, lukavstva i obmane. Odnosi se na dolazak neočekivane katastrofe, gubitak položaja, veliku izdaju ili saznanje o poslovnim manipulacijama.

Osmica Mačeva – Pojava ove tarot karte u otvaranju pokazuje vreme sukoba, konflikata, kritika, bespomoćnosti i ograničenja. Uopšteno oslikava aspekte blokada i loših novosti.

Devetka Mačeva – Ova tarot karta upućuje na dodatni oprez i velike prepreke. Pokazuje vreme briga, pojavu bolesti, gubitak voljene osobe, smrtnu opasnost i moguću osvetu od neprijatelja.

Desetka Mačeva – Uopšteno simboliše završetak jednog životnog ciklusa. U astrološkoj je korespondenciji sa neharmoničnim aspektima Marsa i Saturna što jasno pokazuje da proces promene može biti bolan. Najčešće to je završetak loše veze, promena posla, odvajanje.

Paž Mačeva – Često predstavljaju muškarca koja ima impulsivnu narav, ali takođe je simbol tajnog neprijatelja koji dovodi osobu u veliku opasnost. Označava svađe, izdaju, sukob, raspravu.

Vitez Mačeva – Sa jedne strane, ovo je karta koja se odnosi na racionalnost, sposobnost suočavanja sa preprekama, aktivnog i harizmatičnog saradnika. No, sa druge strane, Vitez Mačeva  ukazuje na  klevete, agresivnost, opasnost od vatre i neprijatnosti u radnom okruženju.

Kraljica Mačeva – Označava pragmatičnu žensku osobu, udovicu ili nekoga ko otežava poslovni prosperitet. U pozitivnom smislu to je karta objektivnosti i racionanog pristupa, ali u negativnom kontekstu nadovezuje se za elemente ogovaranja, mržnje, siromaštva.

Kralj Mačeva – Tradicionalno ova tarot karta predstavlja inteligentnog i razboritog čoveka koji može biti od velike pomoći na profesionalnom planu.

Facebook Comments