Tarot: karte otkrivaju iskrene i lažne prijatelje

Raznolikost tarot simbola i obilje kombinacija omogućavaju nam da bolje razumemo određene situacije i dobijemo  detaljne odgovore na složene pitanja. Tarot prati naše životno putovanje, otkriva mnoge misterije i karmičke tajne. Ovaj drevni mistični alat u čitanju predočava nam na mnoge naše prednosti, ali i slabosti.

Značenje tarot karata zavisi od njihovog položaja. Kada su prikazane uspravno simbolišu pobedu nad preprekama, govore o odlučnosti, ambicioznosti i ostvarenju planova. Međutim, kad je karta okrenuta naopako onda prikazuje nepoštovanje  od strane drugih ljudi, prisutnu ljubomoru, gubitke i haos na ličnom planu.

Postoji na desetine modela kada želimo savetovanje sa tarot kartama. Često, jednostavni tarot modeli sa jednom ili dve karte mogu ponuditi veću objektivnost i  jasnoću u odnosu na neke komplikovanije tehnike sa više karata.

Učinkovitost tarota je neosporna, a kroz brojne kombinacije daje nam odgovore sa posebnom jasnoćom i preciznošću. U okviru bliskih odnosa i prijateljstva tarot može biti značajan korak za savladavanje poteškoća  ili nedoumica. Karte iz Velike Arkane otkrivaju mnoge detalje kada su u pitanju naši prijatelji.

Analiziranjem svakog simbola dobijamo važna saznanja koji nam mogu pomoći da da razumemo da li su naši prijatelji iskreni prema nama ili se odnos bazira na lažima i ličnim interesima. Tako na primer, karta Car govori o dobrom i velikodušnom prijatelju, koji voli da dominira, dok karta Snaga označava osobu koja je sklona da priredi iznenađenje i koja slepo sledi svoje stavove i principe.

U nastavku su prikazana ključna značenja karata iz Velike Arkane i koje možemo uporediti sa sa karakteristikama i osobinama bliskih osoba iz našeg života.

 

Tarot karta Mag

Ova tarot karta oslikava snalažljivu i domišljatu osobu koje uvek želi da bude bolja od drugih. Iza njenog  šarma i ljubaznosti  može biti skriven određene interes. Karta Mag takođe može ukazivati na neiskrenost i laž. Pored sjajnog talenta za ubeđivanje drugih ljudi prisutna je tendencija ka  prepredenosti i lukavosti u cilju ostvarenja nekog cilja.

 

Tarot karta Visoka Sveštenica

Ona predstavlja osobu sa jakom intuicijom, suptilnom energijom, koja ima snažnu sponu sa duhovnim svetom. Pouzdanost, šarmantnost i želja za sticanjem novih znanja ovde su dominatni. Oslikava pouzdanog prijatelja sa dosta životnog iskustva i mudrosti. Sklad i razumevanje u prijateljstvu su ovoj osobi od velikog značaja, posebno u oblasti prijateljstva. Ona ne kaže uvek sve što zna, dakle, može neke događaje držati u izvesnoj tajnosti.

Tarot karta Carica

Simboliše dinamičnu, izbirljivu, kreativnu i instinktivnu osobu. Kod nje je takođe prisutna tendencija ka preterivanju i dominaciji. Karta prikazuje aspekte taktičnosti, vodstva i nezavisnosti. U prijateljstvu je spremna da pruži punu podršku osobama sa kojima je bliska.

 

Tarot karta Car

Ovo je karta koja simboliše osobu koja je veoma dominatna, odgovorna, praktična kada je u pitanju rešavanje problema i izazova. Istovremeno ističe svoj autoritet, stavove i principe. Oslikava konkretnost u delovanju, čvrstoću u odlukama i ozbiljnost. U prijateljstvu zastupa ideje koje će biti na obostranu korist.

Facebook Comments