Tarot – karte otkrivaju period blagoslova, prepreka i radikalnih odluka

Tarot kao drevni divinacijski sistem je odraz jedinstvenih kosmičkih principa koji nam pruža uvid u dubinu ljudske prirode i istinu života. Svaka tarot karta ima specifična značenja i osigura pristup mnogim segmentima života. Tarot se koristi za dobijanje novih smernica i daje uvid u događaje iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

 

 

U tumačenju  simbolične slike na kartama Velike i Male Arkane pomažu nam da bolje razumemo aktuelnu situaciju, istražimo skrivena područja života i dobijemo smernice koje će nas odvesti do poboljšanja. Kada govorimo o finansijskom aspektu života, praktičnom delovanju i jačanju duhovnog segmenta, tada nam karte iz Male Arkane na učinkovit način predočavaju kako doći do poboljšanja situacije i oslobađanja od okova prepreka i barijera.

Tarot karta 5 mačeva

Ovo je karta koja se odnosi na životne ciljeve, projekte i odražava mnogobrojne promene u području posla, doma, ličnih stavova i inicijative. Tarot karta 5 mačeva upozorava osobu da mora biti veoma oprezna prilikom donošenja odluka. U tarot otvaranju 5 mačeva je takođe pokazatelj rastanka, neuspeha i gubitaka.

 

Tarot karta 2 kupa

Ovo je nagoveštaj promena. Karta 2 kupa ukazuje na prilagođavanje novonastalim situacijama i ciklus novih okolnosti.

 

Tarot karta  3 kupa

Karta 3 kupa smatra se simbolom izobilja, zabave i uspeha. Najavljuje važne trenutke u životu, odnosi se na snagu, iskrenost i odanost.

 

Tarot karta Vitez kupova

Kada je u tarot otvaranju prisutna karta Vitez kupova ona se povezuje sa periodom važnih novosti ili predloga. S’ obzirom da simboliše područje mašte i snova, ujedno je i upozorenje da osoba ne treba zapostavljati svakodnevne obaveze i radne aktivnosti.

 

Tarot karta 2 mača

Ukoliko je ova karta prisutna u tarot otvaranju ona predočava pojedincu da mora izbegavati neravnotežu i težiti pronalaženju sklada. To je simbol koji sugeriše na traženje mira, život bez konflikata i balansiranje snage.

 

Tarot karta 4 mača

Karta 4 mača je simbol stagnacije, povlačenja i pada energije. Ona opisuje vreme gubitaka i nedostatka fokusa u sadašnjosti.

 

Tarot karta 2 štapa

Kada se u tarot otvaranju pojavi karta 2 štapa ona prikazuje period transformacije, zrelosti i samokontrole. Ona oslikava sposobnost pojedinca da deluje i suoči se sa izazovima.

 

Tarot karta 6 štapova

6 štapova smatra se kartom trijumfa i uspeha na profesionalnom planu. Ona prikazuje da će svi napori i zalaganja pojedinca biti bogato nagrađeni.

 

Facebook Comments