Tarot karte

tarot kartePoreklo Tarot karata datira iz 15. veka.  Tarot karte se sastoje od 78 karata, odnosno 22 karte koje predstavljaju Veliku Arkanu  i Male Arkane koja se sastoji od 56 karata. Velika Arkana simbolično se odnosi na važne životne događaje, dok Mala Arkana predstavlja naše ambicije, emocije i duhovnost. Sve Tarot karte su međusobno povezane. Tradicionalno predviđanje pomoću Male i Velike Arkane može otkriti  važne događaje u životu svake osobe. Svaki predstojeći događaj, šanse za poslovni uspeh, povoljni i nepovoljni ljubavni odnosi, kao i trenutna situacija, mogu se otkriti kroz Tarot karte. Svaka Tarot karta povezana je sa određenim brojem, kao i sa astrološkim znakom. Naime, ovaj drevni sistem u sebi povezuje sve planetarne tranzite, kao i vremensko razdoblje kada će se aktivirati određeni događaj. Planetarna povezanost sa Tarot kartama je takođe od velikog uticaja, jer ona može ukazati i naznačiti važnost određenih perioda u našem životu. Zastoji ili pojačana aktivnost svakog pojedinca u Tarotu usklađena je određenim kombinacijama. No, hoće li određen vremenski period doneti preokret u životu pojedinca ili ne, zavisi od usklađenosti karata u tarot kombinaciji.

Facebook Comments