Tarot: Osam karata za jačenje energije, oporavak i unutrašnju ravnotežu

Tarot karta As kupova – simbol pozitivnih emocija, snage i izlečenja

Ova karta odnosi se na emocionalnu ravnotežu i  poverenje. Simbol svetog grala i vode koji su oslikani na ovoj tarot karti odnosi se na vidljive emocije koje prepoznajemo i one duboko skrivene u našoj duši. Ona se povezuje se sa komunikacijom i spremnošću da pokažemo svoje emocije u potpunosti.  As kupova predočava nam na važnost priznavanja onih osećaja koji su potisnuti, jer to je put ka unutrašnjem isceljenju bića i ostvarenja sklada.

Tarot karta Tri kupa – simbol prijateljstva i podrške

Ovo je karta prijateljstva, podrške i slavlja. Trojka kupova nas podseća da i u najtežim životnim razdobljima imamo prave prijatelje i podršku bliskih osoba. Njihova pomoć daje nam snagu na našem putu ka fizičkom  ozdravljenju. Simboli na ovoj karti govore nam o kontinuiranim ciklusima, deljenju i podršci kao neprocenjivom bogatstvu. Njena poruka govori nam o bogatstvu duha, radosti života i zajedništva.

 

Tarot karta Četiri mača – simbol unutrašnjeg ozdravljenja

Karta Četiri mača nas podseća na važnost unutrašnjeg mira i promenu određenih principa kako bi se dostigla veća harmonija i uspeh. Ona nam govori o razdoblju kada treba uložiti više napora, baviti se meditacijom i opuštanjem. Mačevi na ovoj karti simbolišu 4 elementa, snagu i način jasnijeg stvaranja povezanosti sa božanskim izvorom. Ona se odnosi na vreme oporavka nakon perioda teskobe i nesugasica. Oslikava vreme kada se stvari menjaju u pozitivnom smeru. Veća fleksibilnost, poverenje u božansku zaštitu i milost osiguraće uspeh u našem životu.

 

Tarot karta Poslednji sud – simbol celovitosti i unutrašnjeg razvoja

Karta Poslednji sud pokazuje nam da su oporavak i ozdravljenje blizu nas. Ona nam nosi poruku koja govori o jačanju unutrašnje snage i većem uravnoteženju. To je simbol preporoda i duhovnosti. Sve one izazovne situacije sa kojima smo se suočili u prošlosti bile su vredna lekcija iz kojih smo dosta naučili i sada je vreme da krenemo u ciklus obnove. Karta Poslednji sud odnosi se na karmu, karmička pitanja. Predstavlja  ponovno rođenje i razumevanje bola kao neizbežnosti koja prati ciklus preporoda.

Facebook Comments