Tarot otvaranje: mogućnosti i prepreke

Tarot otvaranje mogućnosti i prepreke predstavlja tehniku u kojoj osoba može dobiti odgovore vezane za određenu situaciju. Ova tarot tehnika u sebi objedinjuje prošlost, sadašnjost i budućnost. Tarot otvaranje mogućnosti i prepreke može se koristiti kao analiza konkretnih situacija. U ovom tarot tumačenju koristi se sedam karata. Prva karta predstavlja uticaje iz prošlosti.

142695652_e5e6184b56_o

Druga karta se ređa pored prve karta i simboliše sadašnje uticaje. Treća karta se postavlja pored druge karte i označava buduće uticaje. Četvrta karta se postavlja iznad druge karte i opisuje izvor pozitivnijih uticaja koji će ići u korist pitača. Peta karta se postavlja ispred četvrte karte, ona simboliše prilike i sve mogućnosti. Šesta karta se postavlja ispod druge karte i ozačava uticaje koji ne idu u pitačevu korist. Sedma karta se postavlja pored šeste karte, ona označava sve prepreke vezane za trenutnu situaciju.

Facebook Comments