Tarot otvaranje: srodna duša

Tarot otvaranje srodna duša predstavlja metodu koja nam otkriva kada ćemo upoznati svoju srodnu dušu. Ova tehnika takođe daje uvid da li će signifikator upoznati svoju srodnu dušu kroz prijateljstvo, poslovno partnerstvo ili neku drugu kombinaciju. Tarot otvaranje srodna duša otkriva ujedno i sve potencijale signifkatora. U ovom tarot otvaranju se koristi 8 karata. Prva karta simbolično predstavlja srodnu dušu signifikatora.

srodna_dusa_883311353

Druga karta koja se ređa ispred prve karte otkriva da li će signifikator svoju srodnu dušu upoznati kroz prijateljstvo. Treća karta se ređa ispod druge karte i opisuje na koji način će pitač upoznati svoju srodnu dušu. Četvrta karta se ređa ispod treće karte i opisuje u kom vremenskom periodu će pitač upoznati svoju srodnu dušu. Peta karta se ređa sa desne strane, odnosno, pored četvrte karte. Peta karta simboliše kako će srodna duša doći u pitačev život. Šesta karta se ređa ispod pete karte i opisuje kako će teći uzajamni ljubavni odnos pitača i njegove srodne duše. Sedma karta se postavlja ispod šeste karte opisuje šta pitač treba da uradi kako bi tok budućeg ljubavnog odnosa tekao skladno. Osma karta se postavlja u redu ispred sedme karte. Osma karta simboliše potencijal veze.

Facebook Comments