Tarot otvaranje: Tajna Visoke sveštenice

Tarot otvaranje: Tajna Visoke sveštenice predstavlja veoma zanimljivu tehniku u kojoj se mogu analizirati uticaji trenutne situacije. U ovom otvaranju svaka tarot karta povezuje sve trenutne aspekte koji dominiraju. Tarot otvaranje: Tajna Visoke sveštenice je jedinstveno, jer za razliku od ostalih tehnika otkriva sve ono što je tajanstveno i mistično.

visoka-svestenica

U ovom otvaranju signifikator je predstavljen kartom 1 i 2 koje se nalaze u sredini. Karta broj 3 koja ozačava uticaj Punog Meseca se nalazi iznad karata 1 i 2. Karta 4 se ređa sa leve strane karte broja 3 i predstavlja mladu Mesečevu fazu. Karta broj 5 ređa se sa desne strane karte broja 3 i predstavlja opadanje Meseca. Karta broj 6 ređa se ispod karte broja 4 i predstavlja noć. Karta broj 7 ređa se ispod karte broj 5 i predstavlja svetlost. Karta broj 9 se ređa ispod karti signifikatora 1 i 2 i predstavlja Tajnu. Ispod karte broj 9 izvlači se karta broj 8 i ona predstavlja sledeći korak koji pitač mora preduzeti.

  • Karte 1. i 2. predstavljaju najvažnije elemente koji su trenutno dostupni.
  • Karta 3. predstavlja trenutni uticaj.
  • Karta 5. opadanje Meseca predstavlja uticaj koji je iza pitača, a odnosi se na nedavnu prošlost.
  • Karta 4. mlade mesečeve faze simboliše sve ono što će uskoro imati uticaja na pitača, odnosno, njegovu blisku budućnost.
  • Karta 7. svetlosti predstavlja sve ono što je vidljivo.
  • Karta 6. noći pokazuje sve ono što pitač ne primećuje.
  • Karta 8. sledeći korak predstavlja put u bliskoj budućnosti.
  • Karta 9. Tajna visoke sveštenice predstavlja mističnu poruku koja ima posebnu simboliku koja je ujedno najvažnija za pitača.
Facebook Comments