Tarot – poreklo i razvoj kroz vekove

Tarot - poreklo i razvoj kroz vekove Gde je Tarot nastao? Ko ga je izmislio? – Prva su pitanja onih koji žele da saznaju nešto više o njemu. Sasvim prirodno. Međutim, ono što je neobično u vezi sa istorijom Tarota, je to što se o njegovom poreklu nemaju jedne precizne informacije. Poznate Kineske karte koje postoje više od deset vekova, kao i Indijske karte koje su poznate još od drevnih vremena nemaju mnogo sličnosti sa evropskim kartama, a niti sa Tarotom. Teorije koje kazuju da je Tarot u Evropu stigao s Mongolima ili zahvaljujući Arapima se odbacuju, jer bi u suprotnom podrazumevale da su karte na tlo Evrope stigle mnogo ranije nego što je dokazano; takođe se zna da karte već postojale u zapadnim krajevima pre nego što su se pojavili Cigani.

Srednji vek i renesansa

Postoji verovanje koje kaže da je Tarot zapravo nastao u Evropi, da nije donešen ni sa jednog drugog kontinenta, da su ga izmislili na područjima današnje severne Italije, te da je ime dobio po reci Taro (pritoka reke Po). Ovo verovanje svoje temelje gradi na ideji da je period renesanse i humanizma, kada je obrazovanje i odnos prema fiolozofiji, umetnosti, nauci i crkvi bio na vrhuncu, bio period idealan za nastanak Tarota. Ne zaboravimo da su se baš u tom periodu ponovo oživljavali davno zaboravljeni mitovi, razne legende, te da se vratilo i klasično doimanje lepote.

Prvi pisani dokumenti koji govore o Tarot kartama, potiču iz 1370. godine. Naime, brat Džon, švajcarski monah, opisao ju je kao novu igru kartama koja na veoma ilustrativan i inspirativan način predstavlja ustrojstvo sveta. On je takođe verovao da su kartama predstavljene i četiri društvene klase. Prema njegovom tumačenju: Mačevi na kartama simbolizuju vitezove, plemiće i aristokratiju; pehari simoblizuu crkvu i sveštenstvo; štapovi predstavljaju trgovce; dok su novčići simbol za seljake. Smatrao je da su karte tu kako bi se ljudi naučili pravilima života, i da je njima moguće na lak način uspostaviti harmoniju u svetu.

Interesantno je napomenuti da su se u nekim zemljama na kartama predstavljali i važni događaji iz istorije, zatim mnoge legende i simboli iz mitologije. Tako, npr. u Francuskoj se kao kraljevi predstavljaju: Cezar, David, Aleksandar i Karlo Veliki. Kao četiri kraljice imamo: Agrinu, Paolu, Rahelu i Juditu. Vitezi su La Hir, Hoger, Hektor, i Lanselot. Veoma često nisu bila izuzeta ni prikazivanja grčkih i rimskih božanstava na ovim kartama.

Ima i onih čiji ih je sumnjičav i mračan pogled na svet podstakao da veruju kako je Tarot izmislio sam Satana. Tako je Sveti Bernardino iz Siene tvrdio da ih je đavo izmislio sa namerom da uprlja čestite umove u Evropi. Sličnog mišljenja bio je i Džon Notbrok koji je pričao kako je đavo pustio Tarot u svet kako bi na taj način još jednom doneo veru u lažne bogove, i kako bi opet zavladalo mnogoboštvo.

Facebook Comments