Tarot – put mudrosti popločan tajnama

Tarot - put mudrosti popločan tajnama

Istorija Tarota je poput njega samog misteriozna i nekako nedorečena. Postoji više teorija o tome   gde je prvi put i kako nastao Tarot, šta znači njegovo ime itd. Prema jednom verovanju ime „Tarot“ je nastalo od egipatskih reči „Tar“ i „Ro“; ova prva imenuje „Put“, a druga znači „Kraljevski“, te bi se „Tarot“ mogao prevesti kao „Kraljevski put“. Cigani iz Češke koji su Tarot doneli u Evropu pripovedali su da je njegovo poreklo iz Egipta, otuda i ovo verovanje o poreklu njegovog imena. Naime, pretpostavka je bila da su ga izumeli stari egipatski sveštenici i to baš pred uništenje carstva. Kroz sve te vekove na Tarot se gledalo samo kao na jednu metodu za proricanje budućnosti, a kao jedan poseban magični sistem Tarot se ispituje tek poslednja dva veka.

Profesionalni vidovnjak, kojeg su zvali Aliet, prvi je otkrio svetu nešto više o Tarotu. Naime, on je verovao da je Tarot nastao 171.godine posle potopa, kao i to da ga je sedamanest čarobnjaka zajedno osmišljavalo pune četiri godine. Ovo je jedno od tih prvih „magijskih verovanja“ o samom Tarotu – priča o njegovom poreklu u kojoj se ni manje ni više pojavljuju čarobnjaci.

Karl Gustav Jung, jedan od najpoznatijih svetskih psihologa, čuven po svojoj teoriji o nesvesnom, imao je svoj doprinos u savremenom tumačenju Tarota. Bio je neverovatno obrazovan i stoga upućen u astrologiju, okultizam, alhemiju i folklornu tradiciju. Smatrao je da je čovekov um formiran i oblikovan milijardama godina, kroz celokupnu evoluciju čovečanstva, te da tako svi mi imamo urezane primitivne slike i utiske svojih drevnih predaka (barem u onim nesvenim delovima uma).

Iz svega što smo rekli, jasno je da je istorija Tarota umnogme neprecizna i nepotpuna; ono što je interesantno napomenuti je da su unazad nekoliko desetina godina načinjene stotine novih garnitura Tarota, čija se magija, mudrost i vrednost tek trebaju ispitati od strane mladih, na kojima svet ostaje.

Facebook Comments