Tarot – simboli u Maloj Arkani – prvi deo

Skup od 56 karata u tarotu sačinjavaju Malu Arkanu. Svaka karta odgovora jednom od četiri elementa:

Pentakli predstavljaju silu zemlje.

Mačevi govore o moći vazduha.

Štapovi se odnose na moć vatre.

Kupovi su pod vlašću vode.

Iako su karte iz Male Arkane veoma važne u procesu proricanja, one se takođe koriste u brojnim ritualima i meditaciji. Svaki element i simbol povezuje sa sa određenim područjem života. Na primer, 4 štapova govori o moći vatre i ritualima koji se odnose na profesionalno usavršavanje, 3 pehara se povezuje sa blagostanjem i obiljem, dok 10 pentakla služi za povećanje bogatstva. U nastavku je prikazano značanje simbola Male Arkane:

Tarot karta As pentakla

Broj: 1

Označava: plodnost, učinkovitost, radost.

Element: voda

Simbol: intuicije i kreativnosti.

 

Tarot karta 2 pentakla

Broj: 2

Označava: suprostavljenost, dualnost.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: novac, skladne promene.

 

Tarot karta 3 pentakla

Broj: 3

Označava: moć, umetnički talenat.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: poslovi, novac.

 

Tarot karta 4 pentakla

Broj: 4

Označava: tvrdičluk, potencijalna otežanja.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: poslovi, imovina, novac.

 

Tarot karta 5 pentakla

Broj: 5

Označava: požrtvovanost, greške.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: poslovi, segment materijalnog.

 

Tarot karta 6 pentakla

Broj: 6

Označava: velikodušnost, milosrđe.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: poslovi, novac.

 

Tarot karta 7 pentakla

Broj: 7

Označava: uspeh, razvoj.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: poslovi, završetak započetog.

 

Tarot karta 8 pentakla

Broj: 8

Označava: sticanje znanja, obnovu.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: oprez.

 

 

Tarot karta 9 pentakla

Broj: 9

Označava: blagostanje, oprez.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: materijalna dobit

 

Tarot karta 10 pentakla

Broj: 10

Označava: imovinu, porodičnu sreću.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: bogatstvo.

 

Tarot karta Paž Pentakla

Slika: Osoba od 20 do 25 godina.

Označava: introspekciju, dobre vesti, intelektuačno područje.

Element: zemlja.

Simbol: intuicija, nove ideje.

 

Tarot karta Vitez Pentakla

Slika: Osoba od 21 do 34 godine.

Označava: odgovornost, dobru organizovanost.

Element: kosti, zemlja.

Simbol: ohrabrenje, ambicije, pozitivan pomak.

 

Tarot karta Kraljica Pentakla

Slika: Osoba koja ima više od 21 godine.

Označava: praktičnost, pouzdanost, intuiciju.

Element: zemlja.

Simbol: razvoj, finansijski uspeh.

 

Tarot karta Kralj Pentakla

Slika: Osoba preko 35 godina.

Označava: zrelost, status, inteligencija.

Element: zemlja.

Simbol: finansijska dobit, materijali pomak, predanost.

Facebook Comments