Tarot – Šta nam otkrivaju karte u području ljubavi

Tarot se smatra jednim od najboljih divinacijskih alata za dobijanje odgovora. Simboli sadržani u svakoj karti i poznate metode otvaranja omogućavaju nam da napravimo pravi izbor i donesemo racionalnije zaključke.

Tarot se deli na 22 karte Velike Arkane i 56 karata Male Arkane u koje spadaju štapovi (kreativnost, snaga), kupovi (emocije), mačevi (racionalnost) kovanice (materijalni svet). Po pitanju ljubavi, tarot karte u proricanju pokazuju nam potencijal prilike i važne događaje u bliskoj budućnosti.

 

Svaka karta predstavlja različite situacije, stavove drugih osoba i emocionalne želje. Karte takođe ističu mogućnosti koje će biti prisutne u predstojećem periodu, probleme koji mogu nastati, ali i sve ono što osoba može učiniti kako bi stigla do svog cilja. Na primer, u tumačenju, karta Smrt se interpretira kao ciklus tranformacije, Visoki Sveštenik pokazuje prepreke i ono što može ometati planove, dok Deset mačeva može biti najava prekida partnerstva i bola.

Najjednostavnija i najviše korišćena tarot tehnika otvaranja je sa tri karte od kojih prva pokazuje prošlost, druga sadašnjost i treća budućnost. Tada se koriste karte iz Velike i Male Arkane. No, ukoliko želite detaljnije razmotriti trenutnu situaciju u ljubavnom životu i šta je najbolje preduzeti onda treba odabrati sedam tarot karata koje predstavljaju sledeće:

Prva tarot karta odnosi se na sadašnju situaciju.

Druga tarot karta prikazuje uticaje drugih ljudi.

Treća tarot karta predstavlja prepreke kod partnera.

Četvrta tarot karta odnosi se na skrivene uticaje.

Peta tarot karta simboliše najveći izazov.

Šesta tarot karta se odnosi na cilj.

Sedma tarot karta upućuje na ono što može pomoći.

Najpre treba sagledati ukupnu sliku a zatim otkriti kakve smernice nam daju simboli na tarot kartama u ljubavnom proricanju. U nastavku je prikazano značenje Štapova i Kupova u području ljubavi i romantike.

Štapovi

Tarot karta As štapova: Stabilan ljubavni odnos, sa dosta dinamike i zajedničkih aktivnosti.

Tarot karta Dva štapa: Intenzivno romantično partnerstvo sa tendencijom određenih nesuglasica.

Tarot karta Tri štapa: Uticaj treće osobe u ljubavnom partnerstvu.

Tarot karta Četiri štapa: Veoma napet odnos u kome dominiraju sukobi.

Tarot karta Pet štapova: Iako ukazuje na različita interesovanja odnos može veoma zanimljiv.

Tarot karta Šest štapova: Simboliše periode prekida i stagnacije, ali i ponovnog pomirenja.

Tarot karta Sedam štapova: Partnerstvo u kome je fokus ka sadašnjosti.

Tarot karta Osam štapova: Deljenje zajedničkih interesovanja i aktivnosti doprinosi dugoročnosti i stabilnosti odnosa.

Tarot karta Devet štapova: Predstavlja iluzuje, odnos nije sudbinski.

Tarot karta Deset štapova:  Brojne promene u partnerstvu.

Tarot karta Paž štapova: Odnosi se na veoma značajnu ljubavnu vezu.

Tarot karta Vitez štapova: Prolazan odnos, flert ili avantura, ali sa elementima velike intenzivnosti.

Tarot karta Kraljica štapova: Govori o ljubavnom odnosu gde ženska osoba dominira i donosi odluke.

Tarot karta Kralj štapova: Prikazuje romantično partnerstvo u kome će muškarac donositi odluke.

 

Kupovi

Tarot karta As kupova: Velika ljubav.

Tarot karta Dva kupa: Mogućnost ulaska u braćnu zajednicu ili veza od velike važnosti.

Tarot karta Tri kupa: Označava veoma jaku ljubavnu vezu, ali bez ulaska u brak.

Tarot karta Četiri kupa: Prolazna veza bez jakih osećanja.

Tarot karta Pet kupova: Prikazuje prisutnost velike ljubomore i posesivnosti u ljubavnoj vezi.

Tarot karta Šest kupova: Veza će biti obeležena sa razdobljima velikih padova i uspona.

Tarot karta Sedam kupova: Vrlo romantična ljubavna veza.

Tarot karta Osam kupova: Obeleževa vrlo intenzivno ljubavno partnerstvo koja se bazira na jakoj privlačnosti.

Tarot karta Devet kupova: Odnosi se na veoma  kratku vezu.

Tarot karta Deset kupova: Veoma često je naznaka potpuno drugačije veze od prethodne, u kome je naglašen originalan pristup partnera.

Tarot karta Paž kupova: Početak nove romantične veze.

Tarot karta Vitez kupova: Govori o veoma osetljivom ili intuitivnom partneru i mogućim razočarenjima.

 

Tarot karta Kraljica kupova: Veoma lepo slaganje u ljubavi, naglašeni aspekti pažnje i poštovanja, dugoročan odnos.

Tarot karta Kralj kupova: Prikazuje tolerantnog, strpljivog i iskrenog partnera, mogućnost dugoročnog odnosa.

Facebook Comments