Otvaranje “Karmički dugovi “ u ciganskim kartama

Otvaranje “Karmički dugovi “ u ciganskim kartama predstavlja kombinacije karata koje otkrivaju sve negativne uticaje prouzrokovane karmičkim dugom. U ovom otvaranju karte se ređaju na sledeći način: Prva karta otkriva tajne i skrivene uticaje. Ona se postavlja u vrhu levog ugla. Druga karta se postavlja pored prve karte, odnosi se na razlog dugoročnih negativnih posledica […]

Tarot otvaranje “Zapetljan trag”

Tarot otvaranje Zapetljan trag je metoda kroz koju se mogu sagledati glavni problematični aspekti pitačevog života. Kroz ovo tarot otvaranje može se otkriti sve ono što predstavlja “zapetljan trag” u rešavanju situacije. U tarot otvaranju “Zapetljan trag” koristi se šesnaest karata. Prva karta se postavlja u gornjem levom uglu i ona opisuje trenutno stanje pitača. […]

Tarot otvaranje: veliki i mali izazovi

Tarot otvaranje veliki i mali izazovi predstavlja tehniku koja otkriva sve ono sa čim će se osoba suočiti. U ovom tarot otvaranju predočene su sve emocionalne, mentalne i duhovne prepreke. Tarot otvaranje: veliki i mali izazovi ujedno opisuje sve aspekte suočavanja. Tarot otvaranje: veliki i mali izazovi daju perspektivu osobi u vezi sadašnjih izazova i […]

Tarot otvaranje Magični kvadrat

U ovom proricanju koristi se 9 karata, koje se nakon postavljenog pitanja izvlače iz špila. Svaka karta predstavlja određeno životno područje. Tarot otvaranje Magični kvadrat daje opširno značenje svake karte. U ovom tarot otvaranju karte se polažu po tri u redu. Karte u prvom redu objašnjavaju trenutnu situaciju pitača. Drugi red karata predstavlja stavove, dok […]

Tarot otvaranje: finansijski tokovi

Tarot otvaranje finansijski tokovi predstavlja tehniku u kojoj osoba može dobiti odgovore vezane za finansijsku situaciju u sadašnjosti i budućnosti. U ovoj tehnici koristi se pet karata. Prva karta se postavlja u donji levi ugao i predstavlja aktuelnu finansijsku situaciju signifikatora. Druga karta se postavlja iznad prve karte i otkriva da li će novac doći […]

Otvaranje “Zvezda” u ciganskim kartama

Otvaranje“Zvezda” u ciganskim kartama je metoda pomoću koje osoba može otkriti štetne uticaje u području ljubavi, romantike, prijateljstva, poslovnih odnosa i novca. U otvaranju “Zvezda” karte se ređaju u formi zvezde. Prva karta se ređa u sredinu i ona oslikava sadašnju situaciju. Druga karta se ređa sa gornje leve strane prve karte i simboliše kako […]

Tarot otvaranje: Četiri strane sveta

Tarot otvaranje: Četiri strane sveta predstavlja veoma kompleksnu tehniku. U ovom otvaranju pitač dobija odgovor na pitanje, a svi uticaji koji neposredno deluju na samu osnovu se nadovezuju  postepeno. U tarot otvaranju Četiri strane sveta koristi se trinaest karata. Prva karta postavlja se u sredinu. Ona označava osnovu pitačevog pitanja. Iznad prve karte postavljaju se […]

Tarot otvaranje: Promene

Tarot otvaranje Promene je tehnika kroz koju se mogu analizirati sve statične situacije, pokreti i promene. Ova tehnika daje fleksibilan uvid u različite aspekte pitačevog života. U tarot otvaranju Promene koristi se petnaest karata koje se ređaju na sledeći način. Prva karta se postavlja u sredinu, druga karta se ređa ispred prve karte, a treća […]

Tarot otvaranje: Odluka

Tarot otvaranje Odluka je veoma jednostavna tehnika. U ovoj tarot analizi, pitač najpre treba da postavi pitanje kakve smernice treba da preduzme u vezi određenih problema. Ovo tarot otvaranje takođe daje odgovore šta će se desiti ako pitač ne preduzme akcije koje je planirao. U Tarot otvaranju Odluka karte treba ređati na sledeći način: Prvi […]

Ljubavno tarot otvaranje: Mačevi istine

Ljubavno tarot otvaranje Mačevi istine predstavlja tehniku u kojoj se analiziraju aktuelni problematični uticaji u sferi romantičnih odnosa i partnerstva. U ljubavnom tarot otvaranju Mačevi istine koristi se šest karata. Prva karta predstavlja trenutni ljubavni odnos pitača. Druga karta koja se postavlja do prve karte simboliše međusobne osećaje u partnerstvu. Treća karta se postavlja pored […]

Otvaranje tarota – otvaranje u trougao

Metoda otvaranja tarot karata formiranjem trougla veoma je korisna, jer može pružiti zaista precizne odgovore na jasno postavljena pitanja. Ona pruža jedan obuhvatniji pregled određene situacije.   Trenutna situacija Trenutna situacija Skorija budućnost Skorija budućnost Dalja budućnost Dalja budućnost Centralna karta

Otvaranje tarota – Romska metoda – Ciganski tarot

Jedna od popularnijih metoda za otvaranje ciganskog tarota nosi ime Romska metoda. Ona se može koristiti na različite načine i uz primenu drugačijih tehnika za otvaranje. Kod nje je uobičajeno otvaranje dvadeset i jedne karte i to u sedam nizova od po tri karte. Svaki niz (sa tri karte) ima svoju simboliku. NIZ (sa tri […]

Astrološko otvaranje tarota

Kako se tarot vekovima razvijao, tako se sa njim razvilo i mnogo različitih načina za njegovo otvaranje. Jedno od njih, koje se često koristi, je astrološko otvaranje tarota. Ovaj način se bazira na dvanaest karata koje simoblizuju dvanaest astroloških kuća; pomoću njih se i tumači. Hajde da vidimo šta koja kuća simbolizuje i kako se […]