Tranzit Sunca u zodijaku

Tranzit Sunca kroz 12 kuća zodijaka odnosi se na razdoblje u kome se naglasak stavlja na veći optimizam, duhovnu perspektivu, više uspeha i bolje rezultate. Ovaj tranzit daje veći fokus i postavlja temelje za nove ideje, projekte i poboljšanje ličnog statusa. Tranzit Sunca u kućama zodijaka ima sledeća značenja:

Tranzit Sunca u prvoj kući: donosi više samopouzdanja i društvenog uspeha. U tom periodu osoba može osetiti poboljšanje u području fizičkog zdravlja. Idealno vreme da se krene napred i ostvari uspeh kroz individualne talente.

Tranzit Sunca u drugoj kući: da bi poboljšali svoju materijalnu situaciju u ovom periodu najbolje je potražiti nove načine za zaradu. Potrebna je veća štedljivost i kontrolisanje monetarnih resursa.

Tranzit Sunca u trećoj kući: druženja, kratka putovanja i nove ideje tada su u prvom planu. Ovaj tranzit odnosi se na veću komunikaciju sa braćom, sestrama i osobama iz okoline.

Tranzit Sunca u četvrtoj kući: odnosi se na period kada je osoba više posvećena porodici, domu i rešavanju porodičnih problema. Elementi podrške i većeg emocionalnog zadovoljstva takođe su dominantni.

Tranzit Sunca u petoj kući: zabava, druženje, rad sa decom i kreativni hobiji tada su u prvom planu. Smatra se povoljnim periodom za početak umetničkih projekata i aktivnosti. U negativnim aspektima ukazuje na tendenciju pojačane napetosti.

Tranzit Sunca u šestoj kući: predstavlja idelano vreme za bolju organizaciju i rešavanjeproblema na poslovnom planu. Ovaj tranzit smatra se izvrsnim za poboljšanje zdravlja.

Tranzit Sunca u sedmoj kući: u toku ovog perioda osoba je fokusirana na pitanja partnerstva, saradnika,  bračnih i ljubavnih odnosa. Pojačana dinamika, ljubaznost, diplomatičnost i sklad su takođe dominatni.

Tranzit Sunca u osmoj kući: naglasak je stavljen na finansijska pitanja i traženje veće ravnoteže. Ovaj tranzit donosi i pojačane emocionalne reakcije, kao i određenu nesigurnost.

Tranzit Sunca u devetoj kući: više kontakta sa strancima, putovanja u inostranstvo i bavljenje verskim temama aktuelni su u ovom tranzitu. Osoba traži nove aktivnosti i načine kako da se oslobodi od svakodnevnih briga i preokupacija.

Tranzit Sunca u desetoj kući: označava jedan od najvažnijih perioda za karijeru, nagrade, društveni ugled, priznanja i slavu. Prilike koje tada dolaze u susret mogu dati dosta novog elana na profesionalnom planu.

Tranzit Sunca u jedanaestoj kući: označava period u kome treba mudro postupati i poslušati savete drugih ljudi vezanih za budućnost. Podrška prijatelja  veće zalaganje u radu omogućavaju postizanje uspeha i povećanje finansijsa.

Tranzit Sunca u dvanaestoj kući: period u kome bi trebalo ostati što dalje od onoga što stvara  otežanja ili duševnu napetost. Osoba se može suočiti sa pojačanom emocionalnošću. Ovaj tranzit ukazuje na neophodnost prihvatanja posledica situacija iz prošlosti.

Facebook Comments