Venera u retrogradnom hodu

Retrogradni hod Venere u proseku traje oko 40 dana i dešava se na svakih godinu i po dana. U tom razdoblju se menjaju okolnosti vezane za ljubavni život. Takođe je prisutna impulsivnost, a trenutne okolnosti utiču na neophodnost pravljenja većih promena u romantičnim odnosima.

 

 

Kuća u kojoj se nalazi Venera je mesto gde će osoba osećati veći pritisak i gde će napraviti ponovnu procenu.To je period u kome pojedinac više razmišlja o emocionalnom području i teži većem poboljšanju. Venera u retrogradnom hodu je vreme kada mudro treba proceniti situaciju.

Ukoliko retrogradna Venera formira teške aspekte sa natalnim planetama to može uzrokovati dosta nestabilnosti na emocionalnom i bračnom planu. Inače, taj period nije povoljan za pokretanje brakorazvodne parnice.

Venera je takođe planeta  koja se odnosi na pitanja novca, pa u toku njene retrogradne faze treba izbegavati donošenje važnih odluka vezanih za nove investicije. Osoba u tom periodu teže procenjuje situaciju što se negativno može odraziti na  finansijska ulaganja.

Uopšteno, Venera u retrogradnom hodu naznaka je da tada treba biti oprezniji ako je u pitanju kupovina dragocenosti, nakita, slika ili luksuznih stvari. Takođe, tada može doći do kašnjenja novčanih uplata ili njihovog odlaganja.

Sa obzirom da Venera u retrogradnom hodu ukazuje na nedostatak balansa, stabilnosti i uravnoteženosti, u tom razdoblju je naglašena mogućnost sukoba i većeg nerazumevanja u partnerskim odnosima. Osoba može pogrešno protumačiti namere i osećanja partnera zbog čega dolazi do većih konflikata, neugodnih i komplikovanih situacija.

U toku ove retrogradne faze, pojedinac može osećati emocionalno nezadovoljstvo ili imati nedefinisane želje kad je u pitanju ljubav. U tom periodu  prisutno je zanemarivanje društvenih odnosa, aktuelan je nedostatak interakcije sa drugima i sklonost ka osamljivanju.

Venera u retrogradnom hodu povezana je sa impulsivnim delovanjem, unutrašnjim neskladom i manjkom saradnje sa drugima. U tom razdoblju često nedostaje podsticaj, pojedinac može postati  više ravnodušan i zanemariti određene vrednosti.

U pozitivnom kontekstu, Venera u retrogradnom hodu je odličan period koji nam daje priliku da se osvrnemo unazad, dovršimo započete projekte u umetničkom području i napravimo planove za nova ulaganja ili poslovne projekte. Pojedinac može imati koristi ukoliko detaljno razmotri finansijska ulaganja iz prethodnog perioda, napravi novu procenu, otkrije sve nedostatke i na taj način uspostavi veću ravnotežu u budućem periodu.

 

Facebook Comments