Verovanja za simbol – talisman krsta

Krst predstavlja simbol vere, božanstva i duhovne zaštite. Verovanja za simbol -talisman krsta su mnogobrojna. Prema verovanju, krst osobi koja ga nosi daje zaštitu, spašava od iskušenja, bolesti i opasnosti. Krst simbolizuje sve četiri strane sveta, energiju Sunca i celog univerzuma, kao i moćnu zaštitu od svih negativnih sila. Krst je jedan od najviše rasprostranjenih simbola. U narodnoj tradiciji ostala su različita verovanja za simbol – talisman krsta.

talisman.cross

Ako neko dobije od bliske osobe krst, to prema narodnom verovanju, ukazuje da će osoba koja je dobila krst preuzeti na sebe sudbinu onog ko je poklonio krst. Kada se na ulici nađe krst, ne treba ga uzimati, ali je to predznak važnih događaja koje osobi dolazi uskoro u život. Kada se osobi polomi krst to je predznak teške borbe u budućnosti. Prema verovanju, osoba će doživeti veliku nevolju i biće u velikoj životnoj opasnosti. Ako je krst od nekog plemenitog metala i ukoliko pocrni, prema verovanju, osoba je pod uticajem određene negativne energije. Lančić ili vrpca sa krstom koji se stalno sami od sebe odvezuju nagoveštavaju da će osoba imati dosta problema sa kojima će morati hrabro da se suoči. Gubitak krsta smatra se vrlo nepovoljnim znakom, ili po narodnom verovanju, sigurnim predznakom nevolje i opasnosti. Veruje se da krst postavljen ispod jastuka osobe ima jak uticaj, jer može oterati bolesti i loše snove. Prema nekim verovanjima za simbol – talisman krsta on se postavlja iznad ulaznih vrata kako bi zaštitio dom od ulaska negativnih sila u dom. U tom smislu, krst ima simboliku zaštitnog kućnog talismana. U nekim kućama krst se postavlja sa unutrašnje strane krova kuće kako bi odbio dejstvo negativnih uticaja.

Facebook Comments