Zaštitni amulet za ljubav “Osam štapova”

Poznato je da su amuleti učinkovita zaštita od negativnih uticaja koji dolaze iz vidlivog, ali i nevidljivog sveta. Kada govorimo o amuletima za zaštitu njihova uloga je da odbiju sve ono što nam može naškoditi u realizaciju planova i ciljeva. Takođe, svaki amulet može privući povoljne okolnosti i doprineti kontakt sa višim silama, čineći da dobijemo veću podršku.

 

 

Jedan od popularnijih ljubavnih amuleta koji služi za zaštitu od prevare i izdaje naziva se amulet “Osam štapova”. Mnogi ga smatraju vrlo produktvnim i zanimljivim, jer štiti ljubavno partnerstvo od brojnih iskušenja i izazova.

Da bi napravili ovaj zaštitni amulet za ljubav, potrebno je nabaviti dva kožna kruga veličine oko 5 cm. Na jednom krugu olovkom treba nacrtati osam štapova (njihov izgled je kao na tarot kartama). Njih treba rasporediti tako da razmak bude isti između svakog, kao položaj brojeva na satu.

Krajevi dva štapa na amuletu moraju biti oštri, dok ostali treba da imaju ravan izgled. Ova dva kraja simbolično predstavljaju odbranu od izazova na fizičkom planu i svake vrste lukavstva. Boja ova dva štapa na krajevima mora biti crvena i zelena.

Na desnoj strani amuleta, za simbol štapa sa oštrim završetkom koristi se crvena boja, jer ona predstavlja zaštitu od varanja. Na levoj strani, za drugi simbol štapa sa oštrim završetkom, zelena će štititi partnerstvo od svake vrste zla, negativnih uticaja, nesreće i nepovoljnosti.

Preostali štapovi na amuletu treba da budu u boji zlata. Ona simbolično oslikava postojanost, trajnost i dugoročnost. Veruje se da će zlatna boja privuči pozitivnu energiju i odbiti loše uticaje. Izgled ravnih ili tupih krajeva povezuje se sa balansom energije u odnosu, istrajnošću i eliminisanju teškoća.

Da bi završili amulet, uzimamo drugi krug, a između se postavlja nit kose od voljene osobe. Pre nego što krugove opšijemo koncem jedan za drugi, potrebno je da se između njih umetne vrpca  ili ukrasni konac koji će služiti kao držač amuleta.

 

Facebook Comments