Značenje i uticaj primarnih brojeva na sudbinu

Od davnina ljudi su verovali da planete, zvezde i brojevi  imaju važan uticaj na sudbinu. Drevna umetnost numerologije bazirana je na proučavanju i značenju brojeva. Mnogi veruju da su na osnovu ove tajanstvene nauke o brojevima bile dizajnirane piramide u Gizi. U modernom svetu numerologija igra važnu ulogu u životu ljudi i određivanju važnih sudbinskih događaja.

 

 

Neki numerolozi smatraju da se određeni brojevi, često mogu pojaviti ili biti aktuelni u određenim životnim razdobljima jedne osobe.

 

Kada govorimo o numerologiji, primarni broj je od najvećeg značaja. Njegov uticaj je veoma važan jer se povezuje sa značajnim događajima u životu – brak, rođenje deteta, početak važnog posla, itd. Primarni broj u numerologiji predstavlja prvi broj u datumu rođenja. Ukoliko je neko rođen 02. njegov primarni broj je 2, no ukoliko je neko rođen 11 njegov primarni broj dobija se tako što se cifre sabiraju i svode na jednocifren. Sekundarni brojevi u numerologiji takođe imaju važan značaj. Da bi odredili svoj sekundarni broj potrebno je sabrati brojčane vrednosti datuma rođenja i svesti na jednocifren broj. Na ovaj način možemo sagledati vibracijske uticaje brojeva i njihovo suptilno delovanje na naš život.

 

Svaki broj ima svoje značenje i u interakciji sa drugim brojevima otkriva nam kakve kvalitete osoba poseduje,  njene pozitivne ili negativne karakteristike. U numerologiji postoji niz različitih prinicpa tumačenja.

 

Kroz energiju svakog primarnog broja i međusobnu interakciju možemo otkriti  simboličan uticaj na sva važna područja života.

 

Značenje i uticaj primarnih brojeva na sudbinu

Broj 1 simboliše energiju početka, blagostanje, dominaciju i veštinu u sticanju materijalnog bogatstva.

 

Broj 2 povezuje se sa emocijama, duhovnošću i mistikom. Međutim ovaj broj smatra se jednim od najmanje srećnih u području finansija, jer  se povezuje sa energijom deljenja.

 

Broj 3 izražava kvalitet kreativnosti, negovanje tradicije i idealizam. Ono što je negativna strana ovog broja je velika emocionalna ranjivost i sklonost ka brzom trošenju novca.

 

Broj 4 predstavlja energiju velikog zalaganja, istrajnost u radu i predanost u ostvarenju ciljeva. Takođe sa ovim brojem povezuje se pohlepa i sebičnost, kao i nemogućnost održavanja sklada.

 

Broj 5 simbolično se povezuje sa optimizmom, podsticajem, nezavisnim delovanjem i tolerancijom. Za ovaj broj karakteristični su darovi kosmosa za učinjena dobra dela.

 

Broj 6 povezuje se sa harizmatičnom prirodom, luksuzom, saosećajnošću i razdobljima samoće. Broj 6 simbolično odražava kvalitet stabilnosti na finansijskom planu.

 

 

Broj 7 simboliše izazove, veliku kreativnost, intuitivne darove i težnju ka perfekcionizmu. Zbog svoje ekscentrične vibracije koju ima u sebi, broj 7 prati velika emocionalna impulsivnost i sklonost ka pravljenju loših financijskih procena.

 

Broj  8 je jedan od važnih karmičkih brojeva. On  simboliše snažnu volju, istrajnost, ali i sklonost ka manipulaciji i nagloj promenljivosti. Ovde je prisutna težnja ka luksuznom stilu života.

 

Broj 9 povezuje se sa harizmatičnom prirodom, upornošću, disciplinom,  humanošću i dobronamernošću. Devet vrlo lako privlači finansijsko obilje, ali teško zadržava novac.

 

 

Facebook Comments