Astrološka kombinacija Vaga – Jarac smatra se partnerstvom u kome dominira dosta izazova. Znakom Vaga vlada Venera, planeta ljubavi i sklada, dok znakom Jarac vlada Saturn-planeta odgovornosti i hladnoće. Glavni izazov ovog partnerstva može se sagledati u različitim perspektivama i prirodi saputnika.

U kombinaciji žena Vaga- muškarac Jarac mogu biti prisutni elementi razdražljivosti, frustracija  na emocionalnom planu, dok u sferi materijalnog ova dva znaka mogu postići veliki uspeh. Ženu Vagu krasi diplomatičnost, suptilna priroda, duhovitost i  društvenost. Muškarca u znaku Jarca krasi istrajnost, marljivost i upornost.

Iako pripadaju kardinalnim znacima žena Vaga i muškarac Jarac teško mogu uspostaviti zajedničke fokuse i održati ravnotežu u ljubavi. Vaga ima osećaj za lepotu i stil, dok Jarca privlače materijalna dostignuća i sfera intelektualnog. I pored praktičnosti ova dva znaka ne mogu prevazići izazove svakodnevnog života i uspostaviti dobar kompromis.

U astrološkoj kombinaciji muškarac Vaga- žena Jarac prisutni su različiti pogledi na život i teško mogu pronaći sličnosti koje će ih emocionalno povezati. Muškarac Vaga je tih, suzdržan, dok je žena Jarac realista, uvek izražava ono što oseća i i velo je samodisciplinovana.

U partnertsvu muškarac Vaga može biti zaokupljen stvaranju harmonične i stabilne zajednice, dok žena Jarac uvek će akcenat stavljati na materijana područja života, karijeru i napredak. Muškarac Vaga uvek će težiti da održi mir i sklad, izbegavajući konflikte, dok  njegova saputnica u znaku Jarca svojom temperamentom prirodom uvek će svojim postupcima inicirati da preuzme kontrolu i težiti ostvarenju onih ciljeva koje je ona postavila. Ova dva kardinalna znaka u ljubavi želeće da preuzmu vodstvo, ali zbog različitosti teško se mogu uklopiti u jedinstvenu celinu.

Spoj vazdušnog i zemljanog znaka u ljubavnoj kombinaciji samo uz veliki napor mogu ostvariti zajedničke fokuse i održati potrebnu ravnotežu u odnosu. Vagu krasi entuzijazam, dok Jarac teži praktičnom rešavanju situacija što ih dovodi u situaciju intenzivnih sukoba i konflikata.

Vaga- Jarac emocionalno su poprilično udaljeni, jer Vaga u fokus stavlja romantiku, dok Jarac nema izražen osećaj za senzualnost i strast.  Kompatibilnost Vaga- Jarac dosta zavisi od ostalih aspekata u natalnoj karti koji će pokazati koliko može biti uravnoteženje u partnerskim odnosima.