Tarot karte kao drevni sistem divinacije daje nam mogućnost da otkrijemo mnoge tajne i saznamo način kako da se prilagodimo određenim situacijama. Svaka karta iz velike i male Arkane u sebi ima jedinstvene energiju, a kroz određene kombinacije možemo dobiti vrlo jasan i precizan odgovor o situacijama vezanim za zdravlje, uspeh, posao i razvoj postojeće ljubavne veze.

Na osnovu prediktivne tehnike tarota možemo otkriti da li će naša postojeća veza u budućnosti imati uspeh ili nas očekuje razdvajanje od partnera. U ovoj tehnici koriste se 22 karte iz velike Arkane. Preciznim tumačenjem simbolike dobijene karte otkrićemo razvoj sadašnjeg odnosa, sagledati prednosti, prepreke i način kako da dođemo do poboljšanja. Ova tehnika je veoma jednostavna i za nju se koriste datumi oba partnera.

Kako uz prediktivni sistem tarot karata otkriti budućnost ljubavne veze: U ovom postupku najpre izračunavamo partnerov broj. Ukoliko je on rođen 04.09.1965, tada sve brojeve iz njegovog datuma rođenja sabiramo  (4+9+1+9+6+5=34), nakon toga ovaj dvocifreni broj svodimo na jednocifren(3+4=7). Broj 7 dobijen na osnovu datuma rođenja odgovara karti VII Kočija.

Zatim isti postupak treba ponoviti sa svojim datumom rođenja. Ukoliko ste sabiranjem brojeva dobili broj 45, tada se on razlaže na jednocifren (4+5=9). Vaš broj na osnovu datuma rođenja odgovora karti IX Pustinjak.

Dobijene brojeve  7 i 9 treba sabrati ( 7+9=16 ). Krajnji rezultat je broj 16 koji odgovora tarot karti XVI Kula. Ova karta pokazuje u kom smeru će se odvijati postojeći ljubavni odnos.

Kako uz prediktivni sistem tarot karata otkriti budućnost ljubavne veze: Tarot karta Kula predstavlja promene koje dolaze iznenada i neočekivano. Ona se odnosi na promenu starih obrazaca u navikama i ponašanju. Kula je simbol neminovnih promena koje će se desiti želeli mi to ili ne. Simbolika ove karte poistovećuje se sa osećajem uznemirenosti i teskobe, ali i perioda kada moramo krenuti iz početka. Iako ona uvek nagoveštava teške i bolne promene, ujedno ukazuje osobi na izlazak iz zabune i duhovno prosvetljenje. Kula označava sferu intelektualnog, našu podsvest, egoizam, arogantan stav i interes u segmentu materjalnog. U tumačenju odnosi se težak i vrlo trnovit put koji  osoba mora proći kako bi izgradila nove temelje u budućnosti. Tarot karta Kula nam predočava da ne možemo potisnuti problematične situacije, zbog straha od konflikta ili sukoba, jer takve situacije ili istine jednog dana će izaći na videlo. Ona predstavlja element Vatre i u korespondenciji je sa planetama Uran, Saturn i Mars.  U pozitivnom kontekstu nadovezuje se sa stvaranjem nečega što je novo i voljom da se promene stari načini pristupa. U ljubavnom tumačenju tarot karta Kula predstavlja izdržljivost i nedostatak poverenja. Glavna poruka ove karte ukazuje da osoba mora prevazići razdoblje osetljivosti i ne zadržavati se u prošlosti, već prihvatiti promenu kao neminovost i nešto na šta ona nije mogla da utiče. U partnerskim odnosima tarot karta Kula simbol je obmane, krutih stavova, agresivne energije, nefleksibilnosti i nemogućnost promene saputnikovih stavova.