Nasuprot rasprostranjenom mišljenju da su tarot karte obične karte za gatanje i proricanje sudbine, oni koji se bave njihovim tumačenjem veruju da se u njima krije mnogo dublji smisao, da je svako otvaranje tarot karata zapravo jedno otkrivanje naših skrivenih kutaka duše, jedno upoznavanje svojih neosvešćenih delova svesti. Tarot karte predstavljaju pomoć, jednog vodiča koji nam ponekad može dati jasan odgovor na precizno postavljeno pitanje. Svaka karta ima svoju simboliku – može predstavljati novac, ali i emocije, a da li je u pitanju pozitivna ili negativna konotacija reći će nam položaj u kojem se, prilikom otvaranja, karta nađe.

    Osobi koja čita tarot daju se samo najosnovniji podaci – ime, prezime i datum rođenja – kako se ne bi, ni na koji način, uticalo na čitanje karata. Suština otvaranja tarot karata je u tome da u nama probudi harmoniju, odnosno da nam pomogne da uspostavimo ravnotežu između pozitvnih i negativnih strana naše ličnosti.