Numerologija, kao praktičan oblik proricanja može nam pružiti odgovore na mnoga životna pitanja. Svaki broj u numerologiji pripada određenoj grupi (skupu), na osnovu čega možemo bolje razumeti kakve vibracije su zastupljene u datumu rođenja. Da bi to saznali, treba sabrati brojeve dana rođenja. Na primer, rođeni 14 dana u mesecu pripadaju vodenom skupu brojeva.

 

 

-Ljudi čiji zbir dana rođenja je jednak brojevima 1, 5,7 pripadaju vodenoj grupi brojeva.

-Ljudi čiji je zbir dana rođenja jednak 3, 6, 9 pripadaju vazdušnoj grupi brojeva.

-Ljudi  čiji je zbir dana rođenja jednak 2, 4, 8 pripadaju vatrenoj grupi brojeva.

-Kod četvrte zemljane grupe brojeva ukoliko je dan rođenja 11, 22 ili 29 onda se ne sabira.

Vodena grupa brojeva

Brojevi koji pripadaju vodenom skupu – upravljaju intelektualnim područjem. Ove osobe imaju dosta kreativnosti i brojne talente. Veoma su šarmantni, spontani i zanimljivi. U životu se susreću sa brojnim izazovima i imaju dosta promena na profesionalnom planu.

Vazdušna grupa brojeva

Brojevi koji pripadaju vazdušnom skupu – vladaju duhovnošću i komunikacijom. Rođeni pod ovim uticajem su osetljivi, emocionalni i velikodušni. Imaju dosta prijatelja. Odlikuje ih  velika inspiracija, pa uspeh mogu ostvariti u umetničkim zanimanjima. Najviše izazova imaju u segmentu ljubavi.

Vatrena grupa brojeva

Brojevi koji pripadaju vatrenom skupu – odnose se na praktičnost i dobru organizaciju. Osobe rođene pod ovim uticajem su iskrenene, duboko emocionalne i teško se prilagođavaju. Uspeh mogu ostvariti u oblasti trgovine i prodaje. Potrebno im je dosta vremena da steknu poverenje u druge ljude.

Zemljana grupa brojeva

Brojevi koji pripadaju zemljanom skupu – povezani su sa visokim vibracijama i intenzitetom. Rođeni pod njihovim uticajem su uporni, istrajni, hrabri. Privlači ih sve što ima veze sa istraživanjem i obrazovanjem. Njihova glavna mana je što iznenada i neočekivanio menjaju svoje planove.