Gatanje sa tri kockice – značenje prema tarot kartama

Gatanje sa tri kockice – značenje prema tarot kartama

Pozovite Astro Tarot Centar na broj :   Cena razgovora: . Gatanje sa tri kockice – značenje prema tarot kartama Gatanje sa kockicama spada u jedno od najjednostavnijih, jer nam daje odgovore na pitanja sadašnjosti i budućnosti. Njihova interpretacija može biti...
Cigansko gatanje sa kockicama

Cigansko gatanje sa kockicama

Pozovite Astro Tarot Centar na broj :   Cena razgovora: . Gatanje sa kockicama je veoma poznata metoda proricanja širom sveta. Čitanje ili tumačenje se vrši na osnovu dobijenih kombinacija brojeva sa kockica. Iako postoje brojne interpretacije, smatra se da cigansko...
Rumunsko proricanje sa kockicama

Rumunsko proricanje sa kockicama

Pozovite Astro Tarot Centar na broj :   Cena razgovora: . Proricanje sa kockicama staro je nekoliko hiljada godina. U drevno vreme ljudi su koristili kamenčiće  koje su označavali posebnim oznakama i to je bio veoma popularan oblik proricanja za dobijanje važnih...
Proricanje sa 3 kockice

Proricanje sa 3 kockice

Pozovite Astro Tarot Centar na broj :   Cena razgovora: . Proricanje sa 3 kockice je veoma zanimljiva i jednostavna metoda koja može otkriti važne uticaje iz prošlosti, trenutnu situaciju i promene koje možemo očekivati u budućnsoti. Prvo bacanje kockice predstavlja...
Značenje i kombinacije kockica

Značenje i kombinacije kockica

Pozovite Astro Tarot Centar na broj :   Cena razgovora: . Značenje i kombinacije kockica  u predviđanju mogu se interpetirati na sledeći način: Broj 1 na kockici označava usamljenost, teškoće i odgovornosti. Broj 2 na kockici označava optimizam, emocionalnu snagu i...