Otvaranje “Karmički dugovi “ u ciganskim kartama

Otvaranje “Karmički dugovi “ u ciganskim kartama

Pozovite Astro Tarot Centar na broj :   Cena razgovora: . Otvaranje “Karmički dugovi “ u ciganskim kartama predstavlja kombinacije karata koje otkrivaju sve negativne uticaje prouzrokovane karmičkim dugom. U ovom otvaranju karte se ređaju na sledeći način: Prva karta...