Taro špil predstavlja skup od 78 slika koje su podeljene na dva dela: Velika Arkana i Mala Arkana. Dugo vremena postojale su brojne teorije o nastanku tarota i onome šta predstavljaju slike na kartama. Međutim, jasno je da tarot u sebi sadrži univerzalne simbole civilizacija prikazane kroz jedinstvene slike, boje, detalje koje se povezuju sa aspektom emocionalnog, fizičkog i duhovnog života.

Kao jedna od najpopularnijih tehnika, tarot govori jezikom simbola i otkriva sve ono što utiče na nas. Osim što prikazuje izvor podsvesnih problema i daje smernice za budućnost, tarot nam pruža mogućnost da saznamo ključne aspekte i otkrijemo da li postoje slučajnosti na našem sudbinskom putu. Svaka karta je jedinstven arhetip koji nam objašnjava kako da dođemo do veće  mudrosti, napretka i na koji način da se suočimo sa promenama, izazovima i teškoćama.

Tarot karta Visoka Sveštenica pripada skupu Velike Arkane i oslikava žensku stranu. Ona u sebi skriva mnoge odgovore i daje nam smernice za ono što treba uraditi. Predstavljena  je slikom žene koja sedi na prestolu. U krilima drži otvorenu knjigu koja se odnosi na znanje, mudrost i tajne života.

U uspravnom položaju ova tarot karta označava sledeće: zdrav razum, uvid, mudrost, predviđanje, znanje, intuiciju. Prikazana naopako označava: neaktivnost, sebičnost, ravnodušnost, površnost, nestrpljivost, mističnost, slabost, neznanje.

Visoka Sveštenica povezuje se sa Yin elementom, ona reflektuje energiju ka unutra, odnosi se na samosvest i duboki uvid. Ova tarot karta sugeriše na ono što je važno u našem životu, na intelektualnom i emotivnom planu. Povezuje se sa pronalaženjem ravnoteže, boljim shvatanjem stvarnosti i pravljenjem izbora.

Ukoliko se u tumačenju pojavi okrenuta naopako tada ukazuje na nepromišljenost, nedostatak refleksije, licemerje, problem u emocionalnim vezama, konfiktne situacije, neodlučnost, zbunjenost, previše reči i traženje pomoći od drugih ljudi. Ona nam predočava na činjenicu da je potrebno više se fokusirati na sebe i primeniti neki vid duhovnosti, u vidu molitve, meditacije kako bi postali uravnoteženiji i donosili bolje odluke.

Ova tarot karta ukazuje na elemente dvojnosti, intuiciju, instinkt, umetničke veštine, želju za učenjem i brojne darove. Od drevnih vremena Visoka Sveštenica smatrana je zaštitnicom i povezivala sa sa egipatskom boginjom moći (Izida).

U interpretaciji Visoka Sveštenica odnosi se na elemente mističnosti, mudrosti, jake volje i psihičke snage. Ova karta oslikava podsvest i predočava na mnoge potencijale koje osoba nije iskoristila, a kroz koje može prevladati brojne slabosti.

U procesu meditacije tarot karta Visoka Sveštenica se koristi za jačanje intuicije, poboljšanje pamćenja, samoanalizu, lečenje starih strahova i prevazilaženje problema koji su aktualni u određenom razdoblju.

Visoka Sveštenica se odnosi na moć introspekcije. Kada se pojavi u tumačenju predočava da nije najbolji period za odluke koje se odnose na materijalni segment, ali takođe otkriva na postojanje nečega što uzokuje stagnaciju. Ova karta govori da u aktuelnom razdoblju treba slediti put duhovnosti i sticanja većeg znanja koje će biti od velike koristi.

U magijskim ritualima tarot karta Visoka Sveštenica označava načine za postizanje cilja i povezuje se sa energijom zaštite od loših vibracija.