Tarot otvaranje: Planetarni uticaji predstavljaju metodu u kojoj se mogu sagledati svi aspekti koji su aktuelni u životu signifikatora. Ovo tarot otvaranje bazira se na važnim planetarnim uticajima. U tarot metodi Planetarni uticaji najpre je potrebno analizirati sve karte koje predstavljaju planetarne uticaje, jednu po jednu. U Tarot otvaranju Planetarni uticaji najpre se postavlja signifikatorova karta.

tarot1

Ona predstavlja pitača. Druga karta se postavlja iznad prve karte, simboliše planetu Mesec i uticaje iz doma osobe. Treća karta postavlja se iznad druge karte, simboliše planetu Merkur, intelekt, pitačevu interakciju sa drugima, poslovne uticaje i veštine. Četvrta karta se postavlja iznad treće karte, simboliše planetu Veneru i ljubavne uticaje. Peta karta se postavlja na vrh i ona označava planetu Mars, neprijateljstva i prepreke. Četvrta i peta karta zajedno opisuju muške i ženske uticaje. Šesta karta se postavlja ispod pete karte, ona simboliše planetu Jupiter, dobitke i finansijsku situaciju. Sedma karta se postavlja ispod šeste karte, označava planetu Saturn i intelektualnu sferu pitača. Osma, zadnja karta se postavlja ispod sedme karte i označava ishod situacije.