Karmički uticaji u Tarot kartama Drugi deo

Karmički uticaji u Tarot kartama Drugi deo

Pozovite Astro Tarot Centar na broj :   Cena razgovora: . Osobe koje su rođene 04, 13, 22, 31 pripadaju energiji karte Car u tarotu. Karmički uticaji u Tarot kartama: Osobe koje su rođene  sa energijom broja 4 poistovećuju se sa kartom Car u tarotu. Oni teže vlasti,...
Kombinacije u Tarot kartama (karta Car)

Kombinacije u Tarot kartama (karta Car)

Pozovite Astro Tarot Centar na broj :   Cena razgovora: . Kombinacija karte Car u uspravnom položaju sa ostalim Tarot kartama nadovezuje se za moć, autoritet, materijalnu prirodu, aktivnu energiju i bolji način preuzimanja inicijative. Tarot karta Car u kombinaciji sa...